Самоприфаќање и Самодоверба
Non-Violent CommuniAction
Самоприфаќање и Самодоверба
Non-Violent CommuniAction

Oва истражување е поврзано со биодиверзитетот на градот Битола и неговата околина изработенo од нашиот волонтер Милан. Ова е тема која особено го интересира и со која е поврзано неговото образование е биолошката разновидност, така што темата се однесува на најдоминантните видови дрвја на зелените површини во градот на околните локации и нивното значење за животната средина.

Истражувањето може да го најдете на следниот линк: https://drive.google.com/file/d/1EDxLAlkHzjJ6MGqKWPAC8uuikXNQNaK2/view?usp=sharing

The project is funded by the Erasmus + program trought the National Angecy for european educational programes and mobility.