ECHO Academy in Bitola
CALL FOR PARTICIPANTS from North Macedonia for participating in project “PROMOTING DIVERSITY AND TOLERANCE THROUGH MEDIA AND INFORMATION LITERACY”
ECHO Academy in Bitola
CALL FOR PARTICIPANTS from North Macedonia for participating in project “PROMOTING DIVERSITY AND TOLERANCE THROUGH MEDIA AND INFORMATION LITERACY”

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

СФЕРА Интернашнл ве поканува да станете дел од неверојатниот ЕСК проект на волонтери.
Ако сте меѓу 18 и 29 години и сте заинтересирани да направите позитивна разлика во животите на луѓето засегнати од рак, тогаш овој проект е токму за вас. Вие ќе имате значаен придонес за изградбата на инклузивно општество и подобрувањето на условите за пациентите со рак и нивните семејства.
Целта на проектот е изградба на инклузивно општество, кое ќе ги приближи луѓето со рак и нивните семејства до локалната заедница. Во оваа борба против ракот, вашето учество како волонтер има огромен значај.
Проектот се фокусира на следниве аспекти:
Помош на младите луѓе со рак кои тешко се засегнати од пандемијата на Covid-19, преку волонтери кои ќе стекнат знаења и вештини за здрав начин на живот и ќе подобрат соработката на организации преку изградба на мрежа.
Подобрување на учеството на семејства, младите и невладини организации во борбата против ракот, преку зголемување на капацитетите на платформите и мрежите кои работат со пациенти со рак.
Развој на истражувања и проекти за зголемување на социјалната свест и свеста за ракот.
Од волонтерите се очекуваат следниве одговорности:
Посета на семејства (2 пати неделно)
Посети на болници (2 пати неделно)
Посета на организации (1 пат неделно)
Часови по турски јазик (1 пат неделно)
Ние ги обезбедуваме:
Патните трошоци
Сместување
Храна
Џепарлак
Испратете ја вашата кратка биографија на sfera.applications@gmail.com со наслов „Волонтирање Муш Турција