CALL FOR PARTICIPANTS from North Macedonia for participating in project “PROMOTING DIVERSITY AND TOLERANCE THROUGH MEDIA AND INFORMATION LITERACY”
Jam Session
CALL FOR PARTICIPANTS from North Macedonia for participating in project “PROMOTING DIVERSITY AND TOLERANCE THROUGH MEDIA AND INFORMATION LITERACY”
Jam Session

Млади Претприемачи во време на криза

Ве покануваме на завршната конференција од проектот “‚Млади Претприемачи во време на криза‚‚”:
Europe House Bitola – Офицерски Дом.
27 септември 2023.
11:00 часот.
Ќе може да ги слушнете за искуствата од проектот, да дознаете повеќе за истиот како и да слушнете за успешните претприемачки приказни на наши сограѓани Maртин Ангелов – Улаф Сте Coffe shop и Илче Беделовски – ITcrowd MK„.
Проектот има за цел да го олесни младинскиот активизам и да поттикне претприемачки начин на размислување преку вмрежување, споделување на најдобрите практики и развивање иновативни NIFL алатки. Резултатите од проектот ќе им помогнат на младите луѓе да ја надминат неизвесноста предизвикана од нестабилната социо-економска ситуација низ Европа и да создадат позитивна вредност преку пополнување на празнините и промовирање на нови претприемачки потфати. Проектот YETC се однесува на потребите на младите луѓе и младинските работници за реализација на нивните креативни идеи и иницијативи преку претприемништво и активно учество. Проектот вклучува млади луѓе од 6 земји и тоа: Северна Македонија (SFERA International), Италија (Demostene Centro Studi per la promozione dello Sviluppo Umano), Полска (Fundacja Inkubator Innowacji), Грција (EKO), Бугарија (Фондација за претприемништво, Култура и образование) и Романија.
Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education European, Association for Adult Development, Fundacja Inkubator, Innowacji Demostene Centro Studi per la promozione dello Sviluppo Umano, EKOgreece