Make your own jewerly
Escape Room
Make your own jewerly
Escape Room

Oва истражување е краток туристичко-рекреативен водич за пешачки и планински патеки низ градот Битола и неговата околина изработена од нашиот волонтер Милан. Оваа тема него му беше многу интересна бидејќи едно од негоците омилени хоби е планинарењето и пешачењето во природа. Битола со околните ридови и Националниот парк Пелистер има извонреден потенцијал за овој вид спортско-рекреативен туризам.
Истражувањето може да го погледнете на следниот линк: https://shorturl.at/asGSY

The project is funded by the Erasmus + program trought the National Agency for european educational programes and mobility.