Зајакнување на гласовите: герилска кампања за подигање на свеста на жените во Битола
ECHO Academy in Bitola
Зајакнување на гласовите: герилска кампања за подигање на свеста на жените во Битола
ECHO Academy in Bitola

Сфера Интернешнал во склоп на проектот „Food Connection“ одржува тркалезна маса на тема “Фрлање на храна”.

Настанот ќе се одржи на 20.09.2023 во Порта џез од 11 до 13 часот .Целта на проектот е да ги идентификуваме најдобрите практики во нашата држава за намалување на отпадоците од храна и да ги истражиме навиките на купувачите во нашата држава.

На тркалезната маса ќе се дискутира за развивање на методологија за едуцирање на нашата популација со цел промени во навиките за купување и намалување на фрлањето на храна во домаќинствата.
Проектот е спонзориран од Еразмус + програмата.