Open Calls

ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТ ВО СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ

ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТ ВО СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ СФЕРА Интернешнал објавува повик за вклучување на практикант во канцеларијата во Битола ПРОФИЛ НА ПРАКТИКАНТОТ: Желба за стекнување нови знаења […]

ВОЛОНТЕР ВО СФЕРА МАКЕДОНИЈА

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕР ВО СФЕРА МАКЕДОНИЈА   СФЕРА Македонија објавува повик за вклучување на волонтери во канцеларијата во Битола   ПРОФИЛ НА ВОЛОНТЕРОТ: Желба за стекнување […]

ЕВС МЕНТОР

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНО ЛИЦЕ ЗА ПОЗИЦИЈА ЕВС МЕНТОР   СФЕРА Македонија има потреба од ангажирање на надворешно лице за позиција ЕВС ментор за ефикасно […]