August 16, 2022

ПОВИК ЗА УЧЕСНЦИ за национални тренинг обуки во рамките на проектот „Заедници инклузивни за млади“

Реф. Бр. EuropeAid/171333/DD/ACT/MK За СФЕРА Интернешнал               Здружението за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ – Битола е формирана во 2009 година која се фокусира на младите и […]
August 16, 2022

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ на експерти за подготовка и имплементација на обуки во рамките на проектот „Заедници инклузивни за млади“

Реф. Бр. EuropeAid/171333/DD/ACT/MK За СФЕРА Интернешнал               Здружението за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ – Битола е формирана во 2009 година која се фокусира на младите и […]
August 16, 2022

БАРАЊЕ за доставување на понуди за сместување и техничка реализација на обуки во рамките на проектот „Заедници инклузивни за млади“

Реф. Бр. EuropeAid/171333/DD/ACT/MK Почитувани, Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал Ве поканува да доставите понуда за сместување и техничка реализација на обуки во рамките на проектот […]
August 16, 2022

Зајакнување и вмрежување на НЕЕТ млади

Сфера Интернешнал е во фаза на имплементација на проектот ‚‚Зајакнување и вмрежување на НЕЕТ млади‚‚ кој е дел од поголемиот проект ‚‚WB&T for EmploYouth” финансиран од […]
August 19, 2022

TikTok… Time for stories

From July 26 until August 3, 5 students of Pelagonia Association aged 15-17 visited Lecco, Italy for a project of the Italian organization Associazione Joint, representing […]