Learning Turkish
Digital Marketing Bootcamp
Learning Turkish
Digital Marketing Bootcamp

Environmental activism in North Macedonia and Serbia

Нашиот волонтер Милан во текот на четирите месеци поминати во Sfera International, главно се фокусираше на активности кои беа поврзани со проекти за заштита на животната средина. Покрај активностите што ги имаше на отворен простор, дел од неговите задачи беа поврзани и со истражувања. Еколошките прашања се многу обемни и чувствителни, така што бирањето тема за истражување беше добар предизвик.

Темата на првиот труд е поврзана со еколошкиот активизам во Македонија и во Србија, државата од каде што Милан доаѓа. Како две соседни земји, кои имаат многу заедничко, интересно е да се истражува кои еколошки проблеми и ризици се доминантни во двете соседни земји и кои се начините и решенијата што ги користиме како две блиски општества за да ја подобриме состојбата на нашата животна средина.
Неговото истажување може да го погледнете на следниот линк: https://shorturl.at/wyT08
The project is funded by the Erasmus + program trought the National Angecy for european educational programes and mobility.