Open Calls

ВОЛОНТЕР ВО СФЕРА МАКЕДОНИЈА

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕР ВО СФЕРА МАКЕДОНИЈА   СФЕРА Македонија објавува повик за вклучување на волонтери во канцеларијата во Битола   ПРОФИЛ НА ВОЛОНТЕРОТ: Желба за стекнување […]

ЕВС МЕНТОР

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНО ЛИЦЕ ЗА ПОЗИЦИЈА ЕВС МЕНТОР   СФЕРА Македонија има потреба од ангажирање на надворешно лице за позиција ЕВС ментор за ефикасно […]